Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.