Контакти

Министерство на земеделието

www.mzh.government.bg

д-р Момчил Неков, заместник-министър на земеделието, ръководител на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" 

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Елена Иванова - директор

тел: (+359 2) 98511 354

E-mail: EAIvanova@mzh.government.bg