За обществено обсъждане е публикуван проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище по проекта на електронна поща: a.angelova@asp.government.bg в двадесет дневен срок от публикуването му – до 01 ноември 2022 г.