УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти”  може да видите ТУК.

Файлови документи