ПРОЕКТ ОСИГУРЯВА ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА В БУРГАС

"Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие" е новият проект, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г., в който Община Бургас ще си партнира с Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия.

Продължителността на проекта е 18 месеца и в рамките му ще бъдат организирани нови културни събития, творчески работилници и театрални турнета в квартали извън градския център и в съставни селища на общината, които ще предоставят възможност на маргинализирани или изключени от достъп до културни събития деца и младежи да развият социални и културни връзки. Проектът включва също така дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас