ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2024 г. ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027

Управляващият орган на Програмата за  морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Писмени предложения и коментари по документа могат да се изпращат до 17:00 ч. на 13.11.2023 г., на електронна поща pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

Файлови документи
Attachment Size
ИГРП на ПМДРА за 2024 г. 186.62 KB