Изнесена информационна приемна проведе ОИЦ-Кърджали в Черноочене

Екипът на ОИЦ-Кърджали проведе изнесен информационен ден в община Черноочене.Посетителите на приемната проявиха интерес към подкрепа за инвестиции в земеделието, осигуряване на работно облекло и предпазни средства в предприятията, внедряване на иновации в малките и средни фирми. Всички присъстващи получиха информационни материали и брошури за програмите в обхвата на Кохезионната политика на ЕС.