ОИЦ - Габрово обявява работна среща с медии: "Постигнато и предстоящо – поглед към успехите и предизвикателствата на региона"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 часа

На 14 декември 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в офиса на Областен информационен център – Габрово ще се проведе пресконференция с представители на регионалните медии и партньори за представяне дейността на ОИЦ – Габрово, във връзка с приключване на проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2022 – 2023 г.“

На срещата ще бъдат представени резултатите от дейността на ОИЦ – Габрово през изминалата 2023 г., новите функции на мрежата от Центрове, свързани с повишаване на енергийната ефективност; очакваните през 2024 г. процедури за включване на всички групи хора в обучения за дигитални умения и процедурите за бизнеса за въвеждане на иновации и технологии от Индустрия 4.0.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

ОИЦ
Габрово