Ограничена покана за Проект за управление по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България Турция 2021-2027

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява ограничена покана за Проект за управление по Програмата (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия.

Допустими партньори по проекта са Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от България и Дирекцията по въпросите на Европейския съюз към Министерството на външните работи на Турция.

Общият бюджет на поканата е 767 615 евро.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17:00 часа българско време на 02.09.2024 г. Подаването е изцяло по електронен път чрез Съвместната електронна система за управление (Jems): https://jems-bgtr.mrrb.bg/

Файлови документи
Attachment Size
Документи 2.02 MB