Първа писмена процедура на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ за програмния период 2021-2027 г.