Заповед № РД-16-139/09.02.2021 г. на министъра на икономиката за актуализиране на състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.