С Решение № C(2021) 2778 final Европейската комисия одобри версия 8.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020