Второ изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027