ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

ПОКАНА за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
ULNC_Obsht_pol.rar 64.14 KB