Информационна среща в община Кайнарджа на тема „Развитие на неземеделски дейности“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 18 октомври (четвъртък) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Кайнарджа, с.Кайнарджа ще се състои информационна среща за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.