Управляващ орган

Управляващият орган на програмата е Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

проф. дхн Георги Вайсилов
Изпълнителен директор и Ръководител на Управляващия орган
e-mail: vayssilov@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Иван Попов
Заместник изпълнителен директор
e-mail: i.popov@mon.bg
тел.: 02 4676 222

Станислава Илиева
главен секретар
e-mail: silieva@mon.bg
тел.: 02 4676 202

Адрес: 1113 София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1