Историята ми: Минало, настояще, бъдеще през очите на началника на жп гара Стара Загора