Новини

С Решение на Европейската комисия е одобрен Формулярът за кандидатстване за финансиране на проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903“, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Одобрената от ЕК финансова помощ е в размер на 215 870 384 евро.

Навършиха се 25 години от стартирането на работата на метрото в София. По този повод се състоя церемонията по официално въвеждане в експлоатация на автоматичните преградни перонни врати, която се проведе на метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Започна строителство на участъка от Петърч до Драгоман, който е част от жп магистралата до Сърбия и европейския коридор „Изток – Запад“

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник министърът на транспорта и съобщенията инж. Красимир Папукчийски и генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов дадоха старт на строителните дейности на железопътната отсечка от Петърч до Драгоман, част от мащабния проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”.

Стартира строителството на два нови надлеза по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2, разположени в жп участък Безмер – Завой. Проектът за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива включва изграждането на 28 железопътни надлези, 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира риска от възникване на инциденти на местата за пресичане.

Ръководителят на проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, инж. Иван Бакалски, даде старт на строителните дейности на железопътния коловоз от Пристанище Бургас до гара Владимир Павлов.

„До края на програмата остават 13 месеца, през които се предприемат  спешни действия, за да не се допусне загуба на финансови средства“, това заяви Мартин Георгиев, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТС и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ по време на осемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 28-29 ноември в Стара Загора. Той посочи, че водената политика от Министерството на транспорта и съобщенията е свързана с изменение на програмата чрез фазиране на големите проекти в железопътния сектор.

Европейските инвестиции в българската транспортна инфраструктура са от изключителна важност за повишаване на сигурността, бързината и удобството на пътниците – както в пътния, така и в железопътния сектор.

Това подчерта при посещението си на място на жп гарите Чирпан и Стара Загора г-жа Агнес Монфре, началник на отдел за България, Унгария и Словения в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Тя допълни, че железопътният транспорт е транспортът на бъдещето, защото той е по-зелен, по-безопасен и по-евтин за опериране.

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. (УО на ПТС 2021 - 2027 г.) в Министерство на транспорта и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021- 2027 г.

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. (УО на ПТС 2021 - 2027 г.) в Министерство на транспорта и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021- 2027 г.

Европейската комисия одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са: