Стартира рехабилитацията на железопътния участък между Пристанище Бургас и гара Владимир Павлов

Ръководителят на проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, инж. Иван Бакалски, даде старт на строителните дейности на железопътния коловоз от Пристанище Бургас до гара Владимир Павлов.

Към момента железният път, който свързва гара Владимир Павлов с гара Бургас запад (товарен коловоз Връзка Изток-Запад) е прекъснат поради влошено техническо състояние. Цялата маневрена дейност за гара Бургас запад преминава през стрелките на пристанище Бургас, което утежнява изключително много товарния транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки.

Обхватът на проекта включва рехабилитация на железопътен товарен коловоз, железен път и всички прилежащи стрелки, намиращи се по протежение на товарния коловоз, което ще осигури възможност за директно подаване на товарите от/за гара Владимир Павлов за/ от гара Бургас запад. Това ще даде възможност на товарните влакове за маневри между коловозите, което ще увеличи количеството на транспортираните стоки от и към „Пристанище БМФ Бургас“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за свързването на „БМФ Пристанище Бургас Изток II“ с основната национална и Транс-европейска мрежа, по-специално коридор „Ориент/ Източно Средиземноморие“, като по този начин ще се улесни товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки.

Реализацията на проекта ще допринесе за развитие на инфраструктура за директен сухоземен и морски достъп, включително вътрешните връзки, осигуряване на достъп до вътрешните пристанища и връзки между пристанищата и железопътните участъци на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. Ще бъде увеличен и приноса на пристанищата за постигане на устойчива европейска мрежа за товарен транспорт.

Обект „Рехабилитация на железопътен коловоз от стрелка № 103 (Пристанище Бургас) до стрелка № 20 (гара Владимир Павлов)“ е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, и се финансира от Кохезионен фонд на ЕС и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Стойността на договора за строителство е 4 978 974,00 лв. без ДДС, а негов Изпълнител - ВДХ АД.