ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА № 4 – М. АВГУСТ 2023 Г.

Протокол от 19.09.2023 г. за писмена процедура № 4 на КН на ПТС за изменение на ОПТТИ; Методология и критерии за избор на операции по ос 6 на ОПТТИ; изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 на ОПТТИ; план за оценки по ПТС
Files:
Прикачен файл Size
Протокол 66.5 KB
Приложения: документи 1.27 MB