Проект на Индикативна годишна работна програма по ПТС за 2024г.

За осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 година (ИГРП).

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по ПТС за 2024 г. е публикуван за обсъждане.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2024г. могат да бъдат изпращани в срок до 20.11.2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

Files:
Прикачен файл Size
IGRP 2024 - PTS.docx 2.68 MB