В Стара Загора вече има красива и модерна жп гара, обновена с европейско съфинансиране

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и представителят на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Агнес Монфре откриха модернизираната жп гара Стара Загора. „Тук се намира един от основните жп възли в България, където се пресичат направленията Север-Юг и Изток-Запад, и само за миналата година са преминали над 412 000 пътници“, каза министър Гвоздейков по време на церемонията. „Гарата е изключително красива, тя е зелена, енергийно ефективна и модерна, това е съществен принос към приоритета за една зелена Европа“, отбеляза Агнес Монфре в своето приветствие към гражданите и гостите на града.Повече от 40 години не е правен основен ремонт на приемното здание в Стара Загора. Днес  жителите на града ще използват една от най-модерните гари в страната.

„Този проект показва, че когато има добър диалог между институциите и местните общности, резултатите са добри за всички страни“, обясни министър Гвоздейков припомняйки, че първоначално заложеният жълт цвят е бил променен, с което МТС и НКЖИ са се съобразили с желанието на обществеността.

Транспортният министър и представителят на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Агнес Монфре положиха завещание към бъдещите поколения в една от стените в чакалнята на гарата – капсула на времето. Тя съдържа послание от ученици от VI клас на ОУ „Кирил Христов“ и знамето на Европейския съюз. Новата капсула бе зазидана заедно с първата такава, която е още от построяването на гарата.

В събитието участваха зам.-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев, представители на ЕК, ръководството на НК „Железопътна инфраструктура“, ръководителят на УО на ОПТТИ Мартин Георгиев, представители на местната и централна власт, и др.

Реконструкцията на гаров комплекс Стара Загора се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Гара Стара Загора е една от шестте, които са модернизирани със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ - заедно с Карнобат, Подуяне, Искър, Казичене и Нова Загора.

Стойността на договора за строителство на обекта е 9 726 944, 27 лв. без ДДС, с изпълнител ДЗЗД „Европейска гара – Стара Загора“, което включва фирмите: „Парсек Груп“ ЕООД, „Престиж бизнес-93“ ООД, „Бигла – III” OOД и „АТМ“ ЕООД.