Индикативна годишна работна програма за 2024 г. по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е съгласуван на Третото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., което бе проведено в периода 22-23 ноември 2023 г.

Files:
Прикачен файл Size
ИГРП 2024 2.68 MB