ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА № 5 – м. февруари 2024 г.

Протокол от 12.03.2023 г. за неприсъствено вземане на решение от КН на ПТС – одобрение на Методика и критерии за подбор и оценка на проектни предложения по Процедура №2021BG16FFPR001-3.002 (интермодални оператори)

Files:
Прикачен файл Size
Протокол 494.62 KB
Приложения: документи 2.02 MB