Ангажирана публика и повишена осведоменост

Ангажирана публика и повишена осведоменост: това показват резултатите от специално проведено социологическо проучване за информационно събитие по ОПТТИ

За екипа на Оперативна протрама "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020г.  е  важно да чуе мнението на  гражданите и широката общественост за ползата от проектите на  транспортната програма .

На 14 май 2024 г. в гр. Бургас, на площад „Тройката“, се проведе Заключителното информационно събитие-концерт на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. То имаше за цел не само да забавлява жителите и гостите на града, но и да ги запознае с постигнатото до момента в сферата на транспортната инфраструктура, съ-финансирано с европейски средства.

За да разберем откъде се информират хората и какво ги интересува в подобен род събития, се проведе кратка анкета на място.

Основните заключения от проучването са свързани с висока оценка за организацията, изпълнителите, игрите и информационните материали. Над 90% от анкетираните са по-запознати с транспортната програма след провеждането на събитието. Аудиторията е била изключително разнородна и ангажирана с концерта. Мнозинството  от публиката биха потърсили допълнителна информация и биха посетили отново събитие. Като предпочитан източник на информация се очертава сайтът на ОПТТИ и на Министерство на транспорта и съобщенията.

Резултатите от нея може да видите тук:

Специално бихме искали да благодарим на нашите партньори от община Бургас, Областния информационен център-Бургас и БНР-Бургас за съдействието в организирането на събитието на място.