Индикативен план за оценка на ОПТТИ – актуална версия