ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФМ НА ЕИП

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция и закриващо събитие по проекта „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“. Той е финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общият размер на инвестицията е 280 915, 79 лв. Бенефициент е Община Белослав. Проектът е реализиран в партньорство с Норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия), „Екоинвест Асетс“ АД и Фондация „Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер“. Неговата обща цел е намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници чрез разработване на иновативен модел за оползотворяването им на местно ниво.

По проекта е разработена и внедрена алтернативна система за оползотворяване на пластмасовите отпадъци в Община Белослав, която е свързана с глобалната система Prescious Plastic. Раздадени са 156 контейнера, в които жителите на Белослав да събират ненужната пластмаса. На определен период от време тя се извозва с три електрически велосипеда, също закупени по проекта. За малко повече от година около 100 домакинства от общината са успели да наберат над 9 тона отпадък. Той се складира в  базата на „Екоинвест Асетс“ АД, където с помощта на доставени по проекта машини се шредира и формува. След като предаденият пластмасов отпадък се преработи, от него се произвеждат гребени, които се продават в международната платформа Precious plastic bazar.

В рамките на проекта е проведена и образователната кампания „Академия за кръгова икономика“, в рамките на която са организирани обучения, насочени към различни целеви групи. Като част от дейностите са инициирани четири кампании за повишаване осведомеността на местната общност относно замърсяването на морските води с пластмасови отпадъци.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна