Проект на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2024 г. Коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 23 октомври 2023 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Проект на ИГРП 2024 251.73 KB