Обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

В срок до 18.10.2023 г. (включително), заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg.  

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

В рамките на общественото обсъждане на операцията ще се проведе и онлайн сесия през платформата Zoom на 18.10.2023 г., от 14:00 до 16:00 часа, на която ще бъде представен проектът на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 17.10.2023 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-uhqjsjGt2WKQeV6BVR02IBT_u1Szc6

Участниците ще бъдат допускани в онлайн сесията по реда на регистрация до достигане на ограниченията за ZOOM стая.

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите в прикачените по-долу документи.

За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на онлайн срещата, може да се свържете с Нели Георгиева, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: n_georgieva@mon.bg, Нели Първанова, старши експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: n.parvanova@mon.bg и Маргарита Джоганова, главен експерт в дирекция „Администрация и управление“, ИАПО, e-mail: m.dzhoganova@mon.bg.