Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Файлови документи