Управляващ орган на ОП ИМСП

Ръководител на УО - Илияна Илиева - главен директор на ГД ЕФК

 

Екип:

 

  • Велина Попова - държавен експерт в отдел "Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма"
  • Весела Велева - държавен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Мониторинг и финансово управление"
  • Николай Ненов - старши експерт в сектор "Мониторинг", отдел "Мониторинг и финансово управление"
  • Фани Минчева - главен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Мониторинг и финансово управление"
  • Анита Кузманова - старши експерт в отдел "Предоставяне на БФП и договаряне"
  • Боряна Некезова - старши експерт в сектор "Мониторинг", отдел "Мониторинг и финансово управление"
  • Галина Георгиева - главен сътрудник по УЕПП в сектор "РС София", отдел "Мониторинг и финансово управление"
  • Георги Ковачки - старши експерт в отдел "Предоставяне на БФП и договаряне"
  • Албена Игнатова - главен експерт в отдел "Законодателство, вътрешен контрол и нередности"
  • Александър Бойков - главен експерт в отдел "Мониторинг и финансово управление"