Програмата

ЕК официално одобри предложението на Управляващия орган за мерки, финансирани със средства от втория транш на REACT-EU