Управляващ орган

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА


Радослав Ризов - Главен директор

тел: 02 9329 220

r.rizov@mig.government.bg

Илияна Илиева - заместник директор

тел: 02 8075 300

i.ilieva@mig.government.bg

Контакти:

Началник на отдел - Розалия Иванова

02 80 75 360

r.ivanova@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на oтдел "Законосъобразност на процедури и процесуално представителство" 

Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е ръководителя на УО на програмите и на Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

Контакти:

Началник на отдел - Ивета Досева

02 80 75 210

i.doseva@mig.government.bg

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на отдел „Публичност и техническа помощ“

Изпълнява дейности по информация, комуникация и публичност на програмите;

Координира и участва в подготовката на проекти по „Техническа помощ“ на програмите и действа като екип за управлението им;