Версия 2.0 на Насоки по приоритет 3 на Програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027

ВЕРСИЯ 2.0 на НАСОКИ по приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. за процедура № 2021BG16FFPR001-3.001 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

 

 

Files:
Прикачен файл Size
Насоки по приоритет 3 203.66 KB
Писмо от МФ 214.71 KB
Приложения 1.85 MB