Контакти

Министерство на земеделието и храните

Дирекция „Морско дело и рибарство“

доц. д-р. Деян Стратев

Ръководител на Управляващия орган на ПМДР

Контакти:

гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55

Т: +359 2 98511 150

E-mail: pmdr@mzh.government.bg

 

 

Подаване на сигнали за нередности и измами:

E-mail: nerednosti_pmdr@mzh.government.bg

Т: +359 2 98511 108

ОЛАФ: https://anti-fraud.ec.europa.eu/

АФКОС: https://www.afcos.bg/

 

За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността. Анонимни сигнали могат да бъдат изпращани на nerednosti_pmdr@mzh.government.bg. Устни сигнали могат да бъдат подавани на тел. +359 2 98511 108 и на място в гр. София 1040, бул. „Христо Ботев” 55.