Добри практики

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.025-0004

Име на проекта: „Популяризиране на наследството на Черно море“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03

Име на проекта: „Село, обичаи и рибари“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.031-0001

Име на проекта: „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на община Девин“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.037-0001-C02

Име на проекта: „Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03

Име на проекта: „Изграждане на морски клуб в рибарско селище „Кария“, община ‚Шабла”

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“