ПРОЕКТ „СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ ”

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.008-0001-C03

Име на проекта: „Село, обичаи и рибари“

Приоритет на Съюза 4: „Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване“

Финансиран по: Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарско група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“

Име на бенефициента: НЧ „Народен будител 1940“

Общи допустими разходи, лв.: 42 531.18 лв.

Безвъзмездна финансова помощ, лв.: 42 531.18 лв. (36 151.50 лв. От ЕФМДР и 6 379.68 лв. от НБ)

Дата на стартиране: 23.04.2021 г.

Дата на приключване: 23.04.2022 г.

 

Описание на проекта

Проектът обхваща дейности, свързани с опазване на местната идентичност като по този начин ще бъдат съхранени традициите и обичаите, свързани с рибарството в село Българево, община Каварна.

Проектът е свързан с повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство, както и популяризиране и съхраняване на морското, културното материално и нематериално наследство на територията.

Организирано е етно-кулинарно фестивално събитие "Черно море и село", съчетаващо връзката между местните традиции, рибарските обичаи по северното Черноморие и автентичната кулинария. По проекта е създадена и музейна сбирка за местната рибарска общност и филм „Голямото черно“.

(205) THE BIG BLACK / ГОЛЯМОТО ЧЕРНО - YouTube

 

Постигнати резултати:

Чрез оборудваното звукозаписно студио с висок клас музикално оборудване и озвучаване е създаден музикален фонд към читалището. Вече е факт и заработи т. нар. „Радио читалище“, където всяка седмица през Фейсбук страницата на читалището - НЧ "Народен Будител - 1940" - с. Българево | Facebook  се излъчват предавания, които се радват на голям аудитория. Реализирани са и първите звукозаписи на певческа група „Перуника“ и танцов клуб „Българевци“ към НЧ „Народен будител“, както и на други фолклорни и певчески групи на територията на община Каварна. Звукозаписното студио е иновативно и уникално и единствено по рода си в региона.

Чрез създадената музейна сбирка за местната рибарска общност и филм с цел дигитализация на местната рибарска общност е представен сектор Рибарство в селото в годините назад, като една от основните дейности на икономиката в селото. Извършените дейности по проекта ще са в полза и на идните поколения и ще допринесат за запазване на местната идентичност, съхранението на традициите и обичаите, свързани с рибарството в село Българево, община Каварна.