Комитет за наблюдение

Заповед за определяне на поименен състав на Комитета за наблюдение по ПМДР 2014-2020 може да намерите


Документи от Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., проведено на 12 февруари 2020 г.