Резултати

Националната агенция за приходите е с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами управляват, благодарение на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Със създаването на Национален портал за пространствени данни (НППД) Държавна агенция „Електронно управление“ изпълни задължението си за изграждане на:

- основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в България