Резултати

Националната агенция за приходите е с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами управляват, благодарение на проект по Оперативна програма „Добро управление“.

Със създаването на Национален портал за пространствени данни (НППД) Държавна агенция „Електронно управление“ изпълни задължението си за изграждане на:

- основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в България

Надграждането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) и увеличаването на неговия капацитет е от ключово значение за изграждане на средата за електронно управление в България.

Чрез ЦАИС ЕОП се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори.

Надграждането на Имотния регистър, с цел подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, вътрешно интегриране на системите и въвеждане на нови електронни услуги, постигна следното: