Новини

Надградена е високоустойчива и резервирана споделена облачна инфраструктура за предоставяне на облачни услуги, разположена в два центъра за обработка на данни, Контролно-технически център на Електронното правителство и Център за възстановяване на данни.

Две добри практики, финансирани по проекти на Оперативна програма „Добро управление“, спечелиха награди в Категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ в

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ на стойност 25 680 000 лв. с доп

Управляващия орган на програма „Техническа помощ“ обявява чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.007 "Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г." на стойност 7 134 000 лв., с