Новини

„Европа се намира на кръстопът, имаме безпрецедентни предизвикателства, но и уникални възможности. Много кризи – COVID-19, войната в Украйна, енергийната криза, най-голямата рецесия след Втората световна война, но и цифрова революция.

На 21 ноември 2022 г. ще се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”.

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г..

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за техническа помощ 2021-2027 на стойност над 100 милиона евро.

„Оперативна програма „Добро управление“ стои в основата на българската публична администрация и нейните усилия да предоставя висококачествени услуги за гражданите и бизнеса, които да функционират по време на криза“ каза във встъпителните си думи г-н Constantin-Viorel Mihai (представи

На 26 август 2022 г. ще се проведе Шестнадесетото извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Програмата за техническа помощ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Европейската комисия на 11 август 2022 г. през системата на Европейската комисия SFC2021. Това стана възможно след решение на Министерския съвет от 28.07.2022 г.