Комитет за наблюдение

Изпълнява функциите на Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление"

Всички документи от проведеното заседание може да намерите на следния линк.