ИГРП на Програма „Техническа помощ“

 

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 23 на Министерския съвет от 2023 г.

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.*