Други

Решение №57 от 31 януари 2013 г. за допълнение на Решение №328 от 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма