Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 16.11.2022 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 16.11.2022 г. 554.73 KB
Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” 625.31 KB
Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ 617.41 KB
Методология и критерии за подбор на операции „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ 488.11 KB
Протокол от писмената процедура 557.6 KB