ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПКИП ЗА 2023Г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на заседание, проведено на 08.02.2023 г.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Final_IGRP_PCIE_2023_0.pdf 665.22 KB