Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПКИП за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща: publicconsult.PCIE@mig.gov.bg, не по-късно от 23.10.2023 г.

Файлови документи