Изменена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г.

Изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Изменена Индикативна годишна работна програма за 2024 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 1 – 15 април 2024 г.“