Изменена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г.

Изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 1 – 15 април 2024 г.“

Файлови документи