Глава 10 „Политика за борба с измамите на УО“ - 02/07/2019

Глава 10 „Политика за борба с измамите на УО“ - 02/07/2019

Със Заповед №-РД-16-1181/28.06.2019 г. на  и. д. Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 7Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.