Състав на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.